Tag Archives: internet fpt

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP ĐOÀN FPT CHÀO MUA CỔ PHẦN FTEL

 Kính gửi Quý Cổ Đông. Căn cứ vào nghị quyết sp61 212/FPT-FCC do HĐQT Công ty Cổ Phần FPT thông qua ngày 4 tháng 8 năm 2014 Ban Quan hệ Cổ đông Công ty Cổ phần Viễ n thông FPT xin trân trọng thông báo: “Tập Đoàn FPT chào mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Viễn Thông

Read More