THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP ĐOÀN FPT CHÀO MUA CỔ PHẦN FTEL

 Kính gửi Quý Cổ Đông.

Căn cứ vào nghị quyết sp61 212/FPT-FCC do HĐQT Công ty Cổ Phần FPT thông qua ngày 4 tháng 8 năm 2014
Ban Quan hệ Cổ đông Công ty Cổ phần Viễ n thông FPT xin trân trọng thông báo:
“Tập Đoàn FPT chào mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT từ các cổ đông tổ chức/cá nhân ngoài SCIC với giá 52.000 đ/cổ phần.
Thời gian giao d ịch từ ngày 08/08/2014 đế n hế t ngày 09/09/2014.
Đơn vị được Tập đoàn FPT chỉ  định đứng ra làm đại lý giao d ịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Đị a chỉ: Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.
Thông tin liên quan đế n giao dị ch, cổ đông có thể liên hệ với đại diện của Công ty Cổ phần Chứng Khoán FPT là ông Phạm Thế Hùng – số điện thoại: 0904 238 666
Trân trận thông báo
Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Nguồn: FPT